خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

معاون وزیر دادگستری؛

50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است

آرتنا: معاون وزیر دادگستری: در سنوات اخیر به اندازه دوران قبل و بعد از انقلاب نسبت به سند دار کردن اراضی موقوفه اقدام شده ولی 50 درصد موقوفات کشور هنوز فاقد سند رسمی است.

معاون وزیر دادگستری در خصوص سند دار شدن اراضی ملی در "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو، در خصوص اجرای کاداستر در حوزه موقوفات گفت: در سنوات اخیر به اندازه دوران قبل و بعد از انقلاب نسبت به سند دار کردن اراضی موقوفه اقدام شده ولی 50 درصد موقوفات کشور هنوز فاقد سند رسمی است.

احمد تویسرکانی ضمن مصاحبه تلفنی با مجله صبحگاهی "صبح و گفت وگو" با اشاره به تصویب قانون جامع کاداستر گفت: «بر اساس این قانون تمام عرصه های کشور باید دارای اسناد مالکیت باشند و در ماده 9 این قانون به دستگاه های دولتی تکلیف شده ظرف 2 سال کلیه مستندات مالکیت دولت در هر بخش را به سازمان ثبت ارائه دهند.»

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: «در حوزه مالکیت های مردمی نیز اقدامات وسیع و گسترده ای را انجام داده ایم و در عرصه شهرها و بخش مسکونی 99 درصد کاداستر کشور را انجام داده ایم و برای همه مردم سند مالکیت تحت اسناد تک برگی صادر می شود.»

تویسرکانی خاطرنشان کرد: «در حوزه دولتی توقع ما تسریع است که مالکیت منابع طبیعی زیست محیطی را بشکل کامل به ما اعلام کنند که اگر این کار را انجام دهند، کاداستر را قبل از موعد قانونی تمام خواهیم کرد.»

وی شفافیت در حوزه مالکیت را منجر به کاهش فساد دانست و افزود: «اگر خلأ مالکیتی باشد، طبیعی است که افراد اقدام به تصرف می کنند و بعد از مدتی معلوم می شود این مالکیت دولتی بوده و هزینه های سنگینی بر جای می گذارد.»

تویسرکانی اذعان داشت: «سازمان ثبت به تکلیف قانونی خود برای ایجاد زیر ساخت ها و صدور اسناد مالکیت عمل کرده؛ بخشی از 85 درصد تحقق یافته نیز به اسناد مالکیت قدیمی باز می گردد و ما می خواهیم کاداستر به معنای جامع اتفاق بیافتد که اگر اجرایی شود، در حوزه مالکیت های مردمی و دولتی تعارضی پیدا نخواهیم کرد و زمین خواری به صفر خواهد رسید.»

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: «امروز بخشی از اختلافات و جرایم زمین خواری، محصول عدم شفافیت است و ما به نحو کامل زیر ساخت ها را اجرایی کردیم و از بخش های مختلف در کشور توقع همکاری کامل داریم!»

تویسرکانی همچنین در خصوص اجرای کاداستر در حوزه موقوفات گفت: «از گذشته موقوفات بسیاری داشتیم و داریم که مورد تعدی قرار گرفته و آمار دقیقی در حوزه میزان وقف اراضی کشور در گذشته ثبت نشده ولی در سنوات اخیر به اندازه تمام دوران قبل و بعد از انقلاب نسبت به سند دار کردن اراضی موقوفه اقدام شده ولی 50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است.»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید