خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

نشر فلات

«چه باشد آنچه خوانندش سیاست» به بازار نشر آمد

آرتنا: کتاب «چه باشد آنچه خوانندش سیاست» به قلم مهدی فدایی مهربانی منتشر شد.

سیاست پدیده‌ای سهل و ممتنع است در عین حال که همگان به راحتی از آن سخن گفته و راجع به آن اظهار نظر می‌کنند، فهم و تحلیل عمیق سیاست بسیار دشوار است. شاید هیچ حوزه‌ای از دانش یا تخصص به اندازه سیاست مدعی نداشته باشد.

در میان افراد جامعه تقریبا به همان میزان که بدیهی است فردی بدون علم و تخصص نمی‌تواند در حوزه‌ای از علوم مهندسی اظهار نظر کند، به همان اندازه شخصی نمی‌تواند بدون دانش و تخصص در مورد سیاست نظر بدهد. اما چرا چنین است؟

نخستین دلیل این است که شهروندان یک جامعه سیاست را در اغلب شئون زندگی خود و چه بسا سرنوشت خود خیل می‌دانند. آنچه یک شهروند فاقد دانش سیاسی را به موضع گیری و تحلیل سیاسی خام وا می‌دارد، پیامد سیاست‌های دولتمردان بر زندگی سیاسی اوست.

شهروندان نمی‌توانند به بهانه این که دانش سیاسی ندارند، خود را از اظهار نظر سیاسی کنار بکشند، اگر چه وضعیت مطلوب، بالا بردن سطح آگاهی عمومی جامعه است و اظهارنظر های ناشی از بی اطلاعی راه به جایی نخواهد برد، اما یک جامعه مردم سالار، جامعه‌یا است که به بازخوردهایی که از جانب مردم دریافت می‌شود، توجه نشان دهد.

مفهوم سیاست در عصر جدید خود را به ما رنگ به رنگ و بی قید نشان داده است. مطابق همین سنت کتب موجود «مبانی علم سیاست» به مفهوم سیاست از منظر مبانی و بنیادهای آن نمی‌پردازند.

در چنین وضعی، نخستین پرسش برای یک محقق سیاست این است که آنچه «سیاست» خوانده می‌شود، چیست؟ این پرسش که ما آن را «پرسش از معنای سیاست» می‌خوانیم، خود ذهن آدمی را متوجه مسأله‌ای دیگر می‌کند، چرا این پرسش را چنین مطرح می‌کنیم؟ چرا نمی‌گوییم «سیاست چیست»؟

کتاب حاضر ضمن تشریح چرایی طرح پرسش از سیاست بدین گونه در پی کاوش در مبانی و بنیادهای مفهوم سیاست طی تاریخ تأمل در باب این مفهوم است و آن را در سه دفتر چیستی، چرایی و چگونگی سیاست بررسی کرده است.

این نوشتار دارای سه دفتر «چیستی سیاست»، «چرایی سیاست» و «چگونگی سیاست» است.

دفتر اول مباحثی از جمله آنچه سیاست خوانده شده، سیاست در نظام دانش، علوم سیاسی و علم سیاست، خاستگاه سیاست، در باب راستی، فلاسفه سه گانه، سده‌های میانه، فیلسوف قدرت، سیاست انتقادی، در باب ویرانی بنیادهای سیاست و ... را در بر گرفته است. دفتر دوم نیاز و مدنیت، سیاست و طبیعت آدمی، قانون الهی در جهان بشری و عصبیت و سیاست و دفتر سوم نیز دارای مباحثی نظیر سیاست عملی، دولت، پیدایش دولت در تاریخ، عناصر دولت، گونه شناسی حکومت‌ها، چرا دموکراسی، ایدئولوژی، طیف ایدئولوژی‌های غربی، لیبرالیسم، محافظه کاری، فاشیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، آنارشیسم، دگرخواهی،‌مردم سالاری ،‌ملت، انقلاب است.

در پایان کتاب نیز فهرست منابع به دو بخش منابع فارسی و انگلیسی ارائه شده است.

کتاب «چه باشد آنچه خوانندش سیاست» در 2000 نسخه و بهای 39500 تومان از سوی نشر فلات منتشر شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید