خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

شنبه 27 شهریور

نمایشنامه خوانی بهزاد فراهانی در تماشاخانه استاد انتظامی

آرتنا: نمایشنامه «بدخیم» در خانه هنرمندان ایران روخوانی می شود.

 نمایشنامه «بدخیم» شنبه 27 شهریور توسط بهزاد فراهانی در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روخوانی خواهد شد. نمایشنامه «بدخیم» از نمایشنامه های نوشته شده به دست فراهانی است که در ادامه سلسله برنامه های نمایشنامه خوانی خانه تئاتر در شنبه پایان هر ماه در تماشاخانه استاد انتظامی روخوانی می شود.
علاقمندان جهت حضور در این برنامه می توانند ساعت 18 روز شنبه 27 شهریور در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران، حضور پیدا کنند. ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید