تصویر برگزیده

درخاطره ای ازشهید سید علی حسینی؛

شهیدحسینی مربی آموزشی که اول خود را تنبیه می‌کرد

آرتنا: اگر به کسی می‌گفت سینه خیز برو، خودش زودتر از او سینه‌خیز می‌رفت و او را دنبال خودش می‌کشاند! می‌گفت: «دوست ندارم وقتی نیرویی رو تنبیه می‌کنم، جلوی بقیه احساس سرشکستگی کند.

zoom
شهیدحسینی مربی آموزشی که اول خود را تنبیه می‌کرد

در خاطره ای درباره شهید سید علی حسینی آمده است: نیروهایی که زیر دست «علی» آموزش می‌دیدند، توی خط مقدم همیشه حرف اول را می‌زدند. در بحث آموزش، سخت‌گیری زیاد می‌کرد، ولی چیزی که بچه‌ها را می‌ساخت و کارامد می‌کرد، سخت‌گیری‌های او نبود؛ خلق و خوی علی بود و روحیات او.

حتی یک بار ندیدم به نیرویی بگوید: «برو!» همیشه خودش جلو می‌رفت و به بقیه می‌گفت: «بیایید!»
در تنبیه هم همین طور بود؛ اگر به کسی می‌گفت سینه خیز برو، خودش زودتر از او سینه‌خیز می‌رفت و او را دنبال خودش می‌کشاند! می‌گفت: «دوست ندارم وقتی نیرویی رو تنبیه می‌کنم، جلوی بقیه احساس سرشکستگی کند؛ موقعی که ببیند من فرمانده هم دارم با او همراهی می‌کنم، خیلی راحت‌تر با مساله کنار می‌یاد و می‌فهمد که این تنبیه به صلاح خودش است.»
توی جبهه هم همین طور بود، هیچ وقت نمی‌گفت بروید، همیشه می‌گفت: «بیایید!»
کتاب ساکنان ملک اعظم3، صص 30و32

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید