خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

به مناسبت بزرگداشت مرشد استاد ابوالحسن میرزاعلی؛

من مانند کارد مطبخ هستم

آرتنا: نخستين جشنواره پرده خواني و نقالي غدير(نقالان علوي) افتخار اين را دارد که در گام نخست خود بزرگداشت يکي از استادهاي برجسته هنرهاي آييني سنتي را برگزار کند.

استاد مرشد ابوالحسن ميرزاعلي متولد 1325در تهران و از نوادگان تعزيه داران تکيه دولت تهران است و از سن پنج سالگي در مکتب پدر مرحومشان مرشد حاج آقا تقي ميرزاعلي از صاحبان سبک در عرصه پرده خواني تلمذ کرده است.

همچنين يکي از پسران اين استاد برجسته،  شهيد اسماعيل ميرزاعلي در دوران 8 سال جنگ تحميلي به شهادت رسيده است و هم اکنون نيز دو تن از فرزندان او، رسول و محسن ميرزاعلي از فعالان پيش رو در عرصه هنرهاي آييني سنتي هستند.

استاد ميرزاعلي تنها هنرمند پرده خوان و نقالي است که داراي نشان درجه يک هنري،  معادل دکتري است؛ او اين نشان را به دليل فعاليت در 4 رشته، کارگرداني، تعزيه، پرده خواني و موسيقي دريافت کرده است.  استاد فتحعليبيگي در رابطه هنرهاي چندگانه او از زبان ميرزاعلي مي گويد:«به اصطلاح خودشان کارد مطبخ بودند. هر جا گروه کم ميآورد ايشان دست به کار ميشد و ميتوانست آن معرکه را به سرانجام خوبي برساند. »

مرشد محسن ميرزاعلي، فرزند استاد ميگويد:« اگر در پردهخواني و نقالي و تعزيه يا هر هنر آييني و سنتي دستي دارم، مديون پدرم، پدربزرگم و پدر پدربزرگم هستم.

اولين اجراي پردهخواني که ديدم در زمستان و جايي در مرکز تهران بود. پاي پرده همان طور که پدر پرده ميخواند، روي فرشي نشسته بودم. چنته پدر را زير گذاشتم و دراز کشيدم. کتش را روي من انداخت. مشغول نقل داستان پرده بود. من با داستان پلکانم سنگين شد و به خواب رفتم. هر کسي از من سوال ميپرسد اولين پردهاي که ديدي چه بوده، ناخودآگاه به ياد اين رويداد ميافتم.

روزي با پدرم به بهشتزهرا رفتيم، جنازه اخوي را آورده بودند. برادرم، اسماعيل ميرزاعلي در عمليات عاشورا به شهادت رسيده بود. پدرم به ياد امام حسين و حضرت علياکبر (ع) اشعاري که متعلق به اين دو بزرگوار بود را برگزيد و زمزمه کرد.»

*اين جمله خود استاد در رابطه با هنرهاي چندگانهاي است که به فراخور نياز گروه همواره در اجراي آثار انجام ميدادند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید