خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

هفتمین مجلد سیمای فرزانگان

حکیم عشق منتشر شد

آرتنا: هفدهمین مجلد از کتاب سیمای فرزانگان با عنوان «حکیم عشق؛ منوچهر صدوقی سها» به بازار نشر آمد.

کتاب «حکیم عشق» مجموعه گفت‌وگوهایی با منوچهر صدوقی سها، نویسنده و پژوهشگر، عرفان پژوه و حقوق دان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی است.
 
این نوشتار به کوشش محمود شیخ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و زیر نظر سیدطه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نگاشته شده است.
 
در بخشی از پیشگفتار این اثر آمده است: «صدوقی سها در سال 1327 هجری شمسی در خانواده‌ای اهل علم متولد شده است. پدر ایشان مرحوم علی صدوقی، فرزند حاج میرزا رفیع بن میرزا عبدالعظیم شیخ العلماء است که تبارش به شیخ صدوق می‌رسد و مادر مرحوم علی صدوقی نیز از نوادگان سید حسین سیدالمجتهدین جبل عاملی، سبط محقق کرکی است.
 
او در تهران از محضر بسیاری از دانشوران روزگار خود منجمله مرحوم استاد عصار، آقا میرزا محمدعلی حکیم، مرحوم جولستانی، مرحوم روشن، مرحوم خراسانی و مرحوم موسوی و... بهره بردهاند و پس از استفاده و بهره‌مندی از محضر حکما و عرفای تهران، پژوهش و تحقیق و نگارش را به صورت جدی آغاز کردند.
 
رهاورد تلاش ایشان مجموعه‌ای از تصحیحات، ترجمه ها و تألیفات است. ایشان هماکنون از مدرسان بنام فلسفه و عرفان در تهران و ایران هستند. مدتی هم از استادان دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری عرفان و تصوف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات بودند. »
 
این کتاب در سه بخش سامان یافته است: بخش اول به شرح زندگی، خاندان و اساتید اختصاص یافته است. بخش دوم حاصل گفتگویی است با صدوقی سها تحت عنوان نسبت عرفان، تصوف و تشیع. بخش سوم نیز گزارشی است مختصر درباره آثار و تألیفات وی.
 
نوشتار حاضر در یک هزار نسخه و بهای 18 هزار تومان از سوی انتشارات چاپ دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید