خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

امیر نعمتی خبر داد:

تولید نمایش های شورایی به همت حوزه هنری زنجان

آرتنا: مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری زنجان از تولید و اجرای نمایش های شورایی به همت واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری زنجان خبر داد.

امیر نعمتی گفت:با مشارکت و همکاری واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان زنجان و اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی استان قطعات نمایشی مختلف با حضور مددجویان زندانها به صورت تئاتر شورایی تولید و اجرا شد.

این نمایش ها به صورت کارگاه تئاتر شورایی توسط مددجویان به منظور شرکت در جشنواره هنر درمانی ویژه تئاتر شورایی در موضوعات پرهیز از غیبت کردن،دوست ناباب،اعتیاد،بهداشت فردی و جمعی،جنگ و دیگر موضوعات تولید و اجرا شد.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری زنجان،اظهار داشت:این نمایش ها به صورت کارگاه تئاتر شورایی توسط مددجویان به منظور شرکت در جشنواره هنر درمانی ویژه تئاتر شورایی زندانهای سراسر کشور تولید و اجرا شدند.

وی افزود:در این کارگاه ها ضمن ترغیب مددجویان به موضوعات قرآنی و ارزشی و مشکلات و آسیب های اجتماعی با رجوع به مضامین قرآنی و گرفتن ایده ها از قرآن و همچنین پرداختن به معضلات و مشکلات اجتماعی و پیرامونی خود به مشارکت فعال در امر ایده‌پردازی و تحلیل موضوعات در قالب تئاتر شورایی میپردازند.

گفتنی است،در این کارگاه مدجویان اصول مقدماتی بازیگری و تولید نمایش های صحنه ایی را نیز آموزش می بینند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید