خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

در حکمی؛

دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد

آرتنا: محمدرضا چپریان به عنوان دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد.

مجید آخوندی، معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات سازمان صداوسیما در حکمی محمدرضا چپریان را به عنوان دبیر این ستاد منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است:

«جناب آقای محمدرضا چپریان

با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در سازماندهی، برنامه ریزی و اجرای وظایف قانونی سازمان صدا و سیما در تبلیغات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب می‌شوید.

امید است با عنایت به وظایف قانونی سازمان صدا و سیما و در چارچوب سیاست‌های مصوب و با جلب همکاری کلیه دست‌اندرکاران رسانه ملی در امر تبلیغات انتخاباتی در انجام وظایف محوله موفق باشید.

مجید آخوندی - معاون سیاسی»

محمدرضا چپریان مدیر کل اخبار خارجی در معاونت سیاسی صداوسیماست.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید