خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی افق نو؛

جشنواره مقاومت گام موثری در جهت تقویت جریان فرهنگی مقاومت برداشته است

آرتنا: دکتر غلامرضا منتظمی دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی افق نو، درباره جشنواره فیلم مقاومت معتقد است: پیام مقاومت به قلب ها راه پیدا می کند و تاثیرگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز در دنیا با یک حادثه مرکزی مواجه هستیم که سرنوشت و آینده بشریت را رقم خواهد زد. در آرایشی که در این حادثه مرکزی حضور دارند، در سویی ایران و جریان مقاومت منطقه و در سویی دیگر جریان صهیونیستی جهانی است که در عرصه بین الملل دیده می شود.

وی ادامه داد: برای مثال در مذاکرات هسته ای ایران در برابر کشورهای مهم جهانی قرار داشت که آن ها هم تحت تاثیر اسراییلی ها بودند چون وقتی جان کری از مذاکرات خارج می شد به نتانیاهو گزارش می داد. در منطقه هم شاهد همین آرایش هستید.

این کارشناس فرهنگی تصریح کرد: در چنین شرایطی جشنواره مقاومت بسیار موثر خواهد بود. چرا که بسیاری از پیام ها به دلیل این که رسانه های اصلی دنیا در کنترل اسراییل و لابی صهنونیستی است، منتقل نمی شود و به بن بست برخورد می کند. اما به لطف جشنواره مقاومت و گستردگی که در فضای مجازی پیدا کرده، همانطور که دیدیم بسیاری از افراد حاضر حتی اروپایی ها از همین طریق انتخاب شدند و فیلم هایی از آن ها پخش شد که در جشنواره های دیگر اجازه پخش به آن ها داده نمی شد. جشنواره مقاومت با بعد حمایتی از این فیلمسازان و فیلم هایشان، در این فضا و آرایش، گام موثری در جهت تقویت مقاومت برداشته است.  

وی اضافه کرد: در کنفرانس مطبوعاتی هم این سوال ها مطرح بود که چطور می توانیم راهکاری در این جشنواره برای پیشبرد و پیروزی در این نبرد بزرگ تاریخی پیدا کنیم به اتفاق همه مدعوین معتقد بودند که لازم نیست حتما فیلمسازی بزرگ و با امکانات باشیم. بلکه همان حس مقاومت و نگاه انسانی که داشته باشیم، و ریزبین و دقیق سراغ تحولات منطقه رویم، به دلیل وجد حس مشترک موجود، به راحتی پیام مقاومت به قلب ها راه پیدا می کند و تاثیرگذار خواهد شد.

وی گفت: البته، فضای مجازی و اینترنت هم این امکان را برای گسترش بیشتر فراهم کرده و باعث می شود بتوانیم جهانیان را با خود همراه بکینم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

تصویر برگزیده
پر بازدیدترین اخبار