خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

انتصاب در سازمان صدا و سيما؛

دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد

آرتنا: محمدرضا چپریان به عنوان دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد.

مجيد آخوندي، معاون سياسي و رئيس ستاد انتخابات سازمان صدا و سيما، در حكمي محمدرضا چپريان را به عنوان دبير اين ستاد منصوب كرد.

متن حكم به اين شرح است.

جناب آقاي محمدرضا چپريان

با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالي در سازماندهي، برنامه ريزي و اجراي وظايف قانوني سازمان صدا و سيما در تبليغات مربوط به انتخابات رياست جمهوري و شوراها، با حفظ سمت به عنوان دبير ستاد انتخابات رسانه ملي در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا منصوب مي شويد.

اميد است با عنايت به وظايف قانوني سازمان صدا و سيما و در چارچوب سياست هاي مصوب و با جلب همكاري كليه دست اندركاران رسانه ملي در امر تبليغات انتخاباتي در انجام وظايف محوله موفق باشيد.

مجيد آخوندي - معاون سياسي

محمد رضا چپريان مدير كل اخبار خارجي در معاونت سياسي صدا و سيماست

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید