خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

محمد مهدی منتظری،مترجم:

آثار حوزه ترجمه باید براساس نیازهای اساسی کشور باشد

آرتنا: آثار حوزه ترجمه باید با توجه به نیازهای اساسی کشور در حوزه‌های مختلف عمومی و تخصصی این نوع ادبی انجام شود.

محمد مهدی منتظری،در خصوص توجه به مخاطب‌شناسی در ترجمه‌های امروز گفت:بالاخره حوزه نشر نیاز جامعه ایران را برطرف می‌کند. بنابراین آثار حوزه ترجمه باید با توجه به نیازهای اساسی کشور در حوزه های مختلف عمومی و تخصصی این نوع ادبی انجام شود. در این میان یک مسئله وجود دارد و آن این است که نیازسنجی توسط مترجم انجام شده باشد یا این کار را نهادهای دیگر برعهده بگیرند.
 
وی افزود: نیازسنجی در حوزه ترجمه نیازمند مطالعه و تمرکز است و نهادهای فرهنگی و مترجمان باید براساس نیازهایی که در جامعه حس می‌کنند، به ترجمه کتاب بپردازند و در عمل به نیازها پاسخ داده شود. 
 
این مترجم با اشاره به آنکه نیازسنجی در حوزه ترجمه می تواند مشکلات حوزه ای خاص را حل کند، اظهار داشت: ساز و کار نیازسنجی در زمینه ترجمه به مطالعه و بررسی نیاز دارد و در این باره باید اشخاص حقیقی نیازهای جامعه در زمینه ترجمه را تشخیص دهند و ترجمه آن را ارائه دهند.
 
منتظری ادامه داد: با توجه به این پرسش که آیا نیازسنجی در زمینه ترجمه توسط افراد حقیقی در زمینه ترجمه انجام شوند یا نهاد های فرهنگی این مهم را برعهده بگیرند و متکفل آن شوند، نیاز به مطالعه در زمینه نیازسنجی برای ترجمه وجود دارد. البته با توجه به اصول آماری و براساس آن ها بررسی در زمینه نیاز سنجی صورت بگیرد. در این بررسی به این مسئله توجه کنند که تا چه اندازه ترجمه های عمومی و تخصصی براساس نیازهای مخاطب و مخاطب شناسی انجام شده است. این بررسی را می توان به مراجع علمی و دانشگاهی اعلام کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید