خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

مسعود ده نمکی؛

برگزاری جشنواره کار ارزشمندی است

آرتنا: مسعود ده نمکی: جشنواره مقاومت تنها جشنواره تخصصی در حوزه انقلاب و دفاع مقدس است.

کارگردان اخراجی ها معتقد است اگر چه برگزاری جشنواره فیلم مقاومت کار ارزشمندی است اما باید شاهد خروجی های مناسب دراین جشنواره باشیم تا این حوزه همواره دارای فیلمسازان توانمندی باشد.

مسعود ده نمکی کارگردان فیلم های دفاع مقدس گفت: این جشنواره تنها جشنواره تخصصی در حوزه انقلاب و دفاع مقدس است و باید سعی شود که نگاهش تنها به انقلاب و دفاع مقدس باشد و نگاه سینمایی صرف نداشته باشد.

کارگردان معراجی ها با بیان اینکه اگر چه برگزاری جشنواره فیلم مقاومت کارارزشمندی است اما باید شاهد کشف استعدادهای جوان و هدایت آنان به مراکز حرفه ای باشیم یادآورشد: همان طوری که شاهد ریش نسل اولی های فیلمسازان دفاع مقدس هستیم از طرف دیگر باید شاهد رویش نسل های آینده که تمایلی به فیلمسازی در این زمینه را دارند باشیم تا این حوزه همواره دارای فیلمسازان توانمندی باشد. به عبارت دیگر، جشنواره باید کارکرد عملی داشته باشد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید