خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

گفتگوي ويژه خبري؛

وزيركشور امشب ميهمان شبكه قزوين

آرتنا: وزيركشور امشب ميهمان برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه قزوين است.

به دنبال سفر رئيس جمهوري و هيئت همراه به استان قزوين صداوسيماي مركز قزوين با هدف اطلاع رساني از خدمات دولت در استان در روزهاي گذشته معاون اجرايي رئيس جمهور، قائم مقام معاونت اجرايي رئيس جمهور، مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي و استاندار قزوين را بعنوان ميهمان به برنامه گفتگوي ويژه  خبري دعوت كرد .و امشب نيز پس اخبار بخش خبري ساعت  20 رحماني فضلي وزير كشور را به استوديو دعوت مي كند تا در باره اين سفر و خدمات دولت با مخاطبان استاني سخن بگويد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید