خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

توسط معاون سیمای رسانه ملی؛

انتصاب دو مشاور در معاونت سیما

آرتنا: دکتر جعفر عبدالملکی و دکتر حسن ملکی به سمت مشاور معاون رییس سازمان در امور سیما منصوب شدند.

معاون سیمای رسانه ملی؛ دکتر جعفر عبدالملکی و دکتر حسن ملکی را به عنوان مشاورین خود انتخاب کرد.
مرتضی میرباقری در حکم خود، به استفاده از تجارب و دانش رسانه ای آنها در موقعیت های مختلف، تاکید کرده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید