خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

با موضوع فاجعه منا ؛

بازگشت از منا وارد بازار کتاب شد

آرتنا: اولین نمایشنامه چاپ شده با موضوع شهدای فاجعه منا با عنوان«بازگشت از منا»در سال94 نوشته و ترجمه مریم جعفری حصارلو امروز وارد بازار کتاب شد.

مریم جعفری حصارلو درخصوص علت چاپ این نمایشنامه گفت:« این اثر همزمان با فاجعه منا درسال94 نوشته و برای اجرای صحنه ای توسط هنرجویان تئاتر مجموعه پردیس تئاتر تهران تمرین شد.

اما درسال جاری با تاکید مقام معظم رهبری برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای منا و اهمیت موضوعی فاجعه منا بر آن شدم تا به صورت دوزبانه نمایشنامه را به چاپ رسانم.» همچنین وی درخصوص دوزبانه بودن این اثر افزود:« به دلیل اهمیت فاجعه منا در تلاش بودم تا این اثر را به صورت انگلیسی نیز بنویسم تا فرصت بهره برداری وخوانش برای همه مردم جهان فراهم شود.» ضمن آنکه داستان نمایش ماجرای چشم انتظارانی است که زائرانشان به شهادت رسیده اند؛ اما آنها هنوز چشم  انتظار آنها هستند.

بانوان از میان اقلیت مذهبی که تازه مسلمان شده اند، بانوان بی سواد و همچنین نسل جوان انتخاب شده اند تا با درنظر گرفتن اقشار مختلف و درسنین مختلف شرح حال منتظران شهدای منا نشان داده شود.» این کتاب در52 صفحه یکی دیگر از تولیدات نوشتاری است که با حضور مریم جعفری حصارلو به عنوان معاون پژوهشی ومدیر روابط عمومی پردیس تئاتر تهران درسال94، همزمان با فاجعه منا نوشته شد و توسط هنرجویان مجموعه پردیس تئاتر تهران تمرین و یک اجرا داشت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید