خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی:

ایران قربانی مصرف موادمخدر در دنیاست

آرتنا: سردار زاهدیان با اشاره به تقدیم 3700 شهید و 12 هزار جانباز در عرصه مقابله با مواد مخدر، تاکید کرد:ما قربانی مصرف مواد مخدر در دنیا هستیم و این آسیب پذیری برای کشورمان نیز ایجاد شده.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی ضمن گفت وگوی زنده با برنامه "صبح و گفت وگو" با اشاره به تقدیم 3700 شهید و 12 هزار جانباز در عرصه مقابله با مواد مخدر، تاکید کرد: ما قربانی مصرف مواد مخدر در دنیا هستیم و این آسیب پذیری برای کشورمان نیز ایجاد شده.
سردار زاهدیان که در برنامه "صبح و گفت وگو" سخن می گفت، با اشاره به بزرگ ترین قطب تولید مواد مخدر در منطقه غرب آسیا اظهار کرد: «متاسفانه تاثیرات نا مطلوبی ازاین کشور بر کشورمان وارد می شود و مشکلاتی را در راستای مصرف و ترانزیت از طریق مرزهای ما بوجود آورده است.»
وی کشورمان را بزرگ ترین کاشف مواد مخدر خواند و افزود: «با قاچاقچیان و عناصر انتقال مواد برخورد کرده ایم و در کنار آن، بی ثباتی در افغانستان و پاکستان این معضل را تشدید کرده و حدود 2200 هزار هکتار از اراضی قابل کشف افغانستان، سال گذشته زیر کشت خشخاش بوده.»
سردار زاهدیان این روند را تهدیدی بالقوه برای کشورمان دانست و گفت: «مرزبانان جمهوری اسلامی با رشادت از مرزها پاسداری و از ورود مواد مخدر جلوگیری می کنند و نشانه این پایداری نیز 3700 شهید و 12 هزار جانبازی است که در این مسیر به جامعه جهانی تقدیم کرده ایم.»
وی تصریح کرد: «ما قربانی مصرف مواد مخدر در نقاط دیگر دنیا هستیم و این آسیب پذیری برای کشورمان نیز ایجاد و بخشی از جمعیت ما را نیز دچار این معضل کرده؛ کشورهای غربی نیز که برای تامین امنیت در آنجا مستقر شدند، خود دلیل  افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان هستند.»
سردار زاهدیان در بخشی دیگر از این گفت وگوی رادیویی اظهار کرد: «مواد مخدر موضوعی چند وجهی است و نیروی انتظامی امروز با پشتوانه دانشگاهی و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برنامه های اجتماعی را نیز تنظیم و در این حوزه فعالیت های متعددی را در بعد آموزش همگانی و مشاوره و پیشگیری از اعتیاد انجام می دهد.»

وی در خصوص مواد روانگردان جدید گفت: «آزمایشگاه مرجع پلیس مبارزه با مواد مخدر تمامی نمونه های کشف شده را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد و در تعامل با مراجع مرتبط با بهزیستی و وزارت بهداشت هست. امروز در شناسایی مواد جدید سازمانی مرجع در کشور هستیم و آثار تخریبی مواد را مشخص و در هدایت و راه های درمانی آن در کشور تاثیر گذار هستیم.»
صوت این بخش از "صبح و گفت و گو" را از سایت رادیو گفت وگو بشنوید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید