خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

در سالن استاد سمندریان؛

آمار مخاطبان دو نمایش تماشاخانه ایرانشهر اعلام شد

آرتنا: نمایش‌های «از زیرزمین تا پشت‌بام» به کارگردانی افسانه ماهیان و «جاودانگی» به کارگردانی نیما دهقان به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایشهای «از زیرزمین تا پشت‌بام» و «جاودانگی» که از 9 و 13 شهریور ماه در ساعت‌های 19 و 21 اجرای عمومی خود را در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه پایان دادند.


نمایش «از زیرزمین تا پشت‌بام» به کارگردانی افسانه ماهیان در 30 اجرای خودپذیرای 5 هزار و 660 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 465 مخاطب با بلیتهای 20 و 25 هزارتومانی، 453 مخاطب با بلیتهای 30 هزار تومانی و 4742 مخاطب با بلیت‌های 35 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 285 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «از زیرزمین تا پشت‌بام» طی 30 اجرا مبلغ 191 میلیون و 170 هزار تومان بوده است.

نمایش «جاودانگی»» به کارگردانی نیما دهقان نیز در 23 اجرای خود پذیرای یک هزار و 439 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 758 مخاطب با بلیتهای 15،20 و 21  هزار تومانی، 148 مخاطب با بلیت 24 هزارتومانی و 533 مخاطب با بلیت‌های 30 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 197 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «جاودانگی» طی 23 اجرا مبلغ 31 میلیون و 698 هزار تومان بوده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید