خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران؛

همه منکرات نباید در جمع مطرح شود

آرتنا: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با اشاره به لزوم اولویت بندی منکرات در پرداختن به معروفات در جامعه، تاکید کرد که برخی منکرات نباید در جمع مطرح شوند.

سردار احمد روزبهانی ضمن مصاحبه تلفنی با "صبح و گفت وگو" امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه هر انسان دانست و گفت: «برای اینکه بتوانیم از خانواده شروع کنیم و به محل کار و زندگی برسیم، کلاس های آموزشی را شروع کرده ایم و باید بدانیم وقتی نتوانسته ایم خانواده را به جایی هدایت کنیم که دست از منکر بردارد، شاید در خارج از منزل نیز کمتر موفق باشیم.»

وی ادامه داد: «ما بنا را بر کار فرهنگی گذاشته ایم و بنای ستاد امر به معروف و نهی از منکر آموزش است.»

سردار روزبهانی افزود: «باید از رسانه ها نیز دعوت کنیم ،بنابراین باید اولویت بندی کرد؛ درحالیکه یک منکر شاید اولویت نباشد و نباید در جمع مطرح شود.»

همچنین فتحیان، کارشناس مذهبی استعداد و لیاقت در وجود انسان را موجب ریشه یابی امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: «ما از درون باید استعداد حاکمیت داشته باشیم که مشمول این آیه می شود که خداوند اراده کرده کسانیکه در زمین اراده پاک زیستن کرده اند، به قدرت برسند.»

وی نهی از منکر را مقدم بر امر به معروف دانست و گفت: «وقتی منکری وجود نداشته باشد، جامعه پاک است ولی متاسفانه در حوزه فردی و حکومتی منکرات بسیار بزرگی داریم؛ منکر نفوذ دشمن در لایه های اقتصادی کشور بسیار بزرگ است که اگر بدان پرداخته نشود، رزق ما را از بین خواهد برد.»

صوت این بخش از " صبح و گفت و گو" را از سایت رادیو گفت و گو بشنوید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید