خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

در 78 هزار و 225 نسخه کتاب؛

مصوبات جلسه 558 هیات انتخاب و خرید کتاب

آرتنا: در جلسه 558 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 439 عنوان کتاب به تصویب رسید.

در جلسه 558 هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد 439 عنوان کتاب در 78 هزار و 225 نسخه به مبلغ 18/158/950/000 (هجده میلیارد و یکصد و پنجاه و هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.
 
فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book بارگذاری شده است.
بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه فرمایند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید