خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

قدمعلی سرامی بررسی کرد؛

«از خوان و نان تا خون و جان»؛ نگاهی دوباره به انسان از منظر مولانا

آرتنا: «از خوان و نان تا خون و جان»؛ نوشته قدمعلی سرامی و فرشاد عربی است که در آن موضوع «جان» از منظر مولانا مورد بررسی قرار گرفته است.

انتشارات ترفند اثری جدید از قدمعلی سرامی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، را روانه بازار نشر کرده است. این اثر که «از خوان و نان تا خون و جان» نام دارد، به بررسی قوت جان در ذهن و زبان مولانا می‌پردازد.

مولانا در کتاب سترگ خود،‌ مثنوی معنوی، ساحت‌های مختلفی از وجود انسان مانند روح، جان، دل، نفس و ... را مطرح و درباره هر یک تعریف و وجهی جدید ارائه می‌دهد. سرامی در «از خوان و نان تا خون و جان» با همکاری فرشاد عربی در صدد است تا یکی از ساحت‌های وجودی انسان را از منظر این عارف بزرگ تبیین کند. تعاریف مولانا از هریک از ساحت‌‌های وجودی انسان متفاوت از دیگران و در چهارچوب‌های تعاریف گذشتگان نمی‌گنجد، از این رو برای ارائه تعریفی دقیق از چند و چون هر یک از این موضوعات از منظر مولانا، نیاز به بررسی اندیشه‌های او در قالب آثارش است.

در معرفی این کتاب آمده است: «مولانا، چونان کاروان‌سالار عرفا، معتقد به کثرت عوالم و تعدد مراتب خلقت است. وی سطوح «هیجده هزارگانه هستی» را ترکیبی از «جماده مرده» و «آگهی» می‌داند که ما در این کتاب، نیمه جماد هستی را «سخت‌افزار» و نیمه شعور و آگاهی آن را «نرم‌افزار» عالم نام نهاده‌ایم. التفات به تن و اجابت خواهش‌های تنینه، در واقع همان اسارت در لایه رویین و صورت دیدارین عالم است که گناه نخستین را بر گرده آدم نهاد و بهانه هبوط شد «نان برون راند آدمی را از بهشت». انسان از جهتی واسط بین خدا و جهان است و از دیگر سو، بواسطه برخورداری از قدرت تحویل و استحاله، حلقه اتصال سخت‌افزار و نرم‌افزارهای عالم.

در بطن کتاب کوشیده‌ایم تا با سیری در بیشه اندیشه مولانا، در باب آسودگی از وساوس جسمانی و فروگذاری، مطالبات فرودین، و نیازمندی‌ آدمی به لقمه‌گیری از خوان خداوندی، جان دارویی ناب برای معرفت‌جویان و خداخواهان فراپیش نهیم که مطالب زیر از اهم زیر فصل‌های آن است: پاره‌دوزی تن، نان و جان، جامه‌شویی صوفیانه، نورخواری و قابلیت آن، عشق و فربهی، موسیقی و قوت جان، امکان تبدیل مزاج و تغییر غذا، اهمیت جان‌پروری و ...».

انتشارات ترفند این اثر را در 372 صفحه به قیمت 280 هزار ریال منتشر کرده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید