خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

مریم بصیری

«شب‌های حرم‌خانه» در کتابفروشی‌ها

آرتنا: رمان «شب‌های حرم‌خانه» اثر مریم بصیری که با محوریت دربار ناصری و تعزیه‌خوانی زنان نوشته شده از سوی نشر اسم منتشر می‌شود.

جدیدترین رمان نشر «اسم»، با عنوان «شب‌های حرم‌خانه»، نوشته مریم بصیری به زودی روانه کتاب‌فروشی‌ها می‌شود.
 
رمان «شب‌های حرم‌خانه» روایتی از زندگی زنانه است و مرکزیت وقایع در دربار ناصری می‌گذرد. درواقع نویسنده با تکیه و پرداختن به تعزیه‌خوانی زنان که در نوع خود موضوع بسیار جالب توجهی است، توانسته از حالات روحی و ذهنی زنانه تصویرهای خوبی ارائه کند.
 
در بخشی از این رمان آمده است: «جوان سر بالا گرفت و به روبندۀ سفید دختر چشم دوخت. معلوم نبود کارش چیست. کم پیش می‌آمد که زنی جوان پا به حجره بگذارد. آن‌هم زنی که از کفش و چادرش پیدا بود با گِدازادگان آن محل حشر و نشری ندارد. گل‌بخت روی نیمکت شکستۀ درون حجره نشست. به جوان نگاه کرد و پی شباهتی بین چهرۀ او و آنچه از میرزاعلی به یاد داشت، گشت. جوان در‌حال نوشتن سفارش نگاه کوتاهی به دختر انداخت و تا سر دربیاورد دختر چه می‌خواهد، صدای اذان ظهر بلند شد و چندنفر از حجره‌دارها چشم دوختند به آن‎ها. جوان فهمید زیاده‌روی کرده است. از جا برخاست. می‌ترسید صدایش بلرزد. نفس عمیق دیگری کشید. دل دختر لرزید و رنگش زیر سیاهی چادر پرید. نمی‌دانست چرا دوباره نفسش گرفت. دهان باز کرد تا نشانی از او بپرسد، اما روی این کار را نداشت. بیم آن داشت مبادا دلش هوایی چشمان جوان شده باشد. کیفش را باز کرد و زیر نور آفتاب درگاهی حجره، اسکناسی با عکس شاه روی میز جوان گذاشت و گفت: «خیر از پولش ببینید.» جوان تا سر بلند کرد به رسم همیشه به مشتری بگوید: «شما هم خیرش را ببینید.» ناگهان نفسش به شماره افتاد و تا خواست چیزی بگوید، دختر رفته بود و او را در داغیِ آتشی چون کورۀ آهنگران تنها گذاشته بود.
 
آن چند روزِ بی‎خبری، خیره به کفش زنان در گذر گذشته بود. اما شبیه آن کفش‌های خوش‎نقشِ دست‎دوز را در پای هیچ زنی نیافت و بر دست هیچ زنی انگشتری شبیه آن گل عقیق و فیروزه خوش ننشسته بود. همۀ زن‎ها یا گالش می‌پوشیدند و یا پاشنه قَندره. مرد نمی‌دانست چطور عاشق آن کفش و انگشتر شده بود و عاشق صاحب آن‌ها و صدایش. صدایی رسا که در عین جوانی، چون صدای جاافتادۀ زنان پامنبری کودکی‎هایش بود.»
 
رمان «شب‌های حرم‌خانه» که توسط مریم بصیری در نوزده فصل نگاشته شده، به زودی توسط نشر اسم منتشر و توزیع می‌شود. این ناشر در حوزه ادبیات داستانی آثار تألیفی و ترجمه‌ شدهٔ دیگری نیز آماده انتشار دارد که در نوبت چاپ قرار دارند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید