خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

صادقی

تابلوی حضرت ابوالفضل(ع) را به سفارش دل خود می‌كشم

آرتنا: یك هنرمند نقاش معتقد است مطالعه، تحقیق و پژوهش برای خلق یك اثر نقاشی عاشورایی لازم است.

كامیار صادقی با بیان اینكه در حال ترسیم تابلویی از حضرت ابوالفضل(ع) است، اظهار كرد: كشیدن این تابلو را با آغاز سال جدید شروع كردم، اما متاسفانه به دلیل پیش آمدن مشغله‌هایی، هنوز موفق به پایان دادن به آن نشده‌ام. البته این اثر را به سفارش جایی نكشیدم و این گونه آثار را به سفارش دل خود می‌كشم.
 
وی درباره تابلوی اخیر خود، عنوان كرد: دقیقا به یاد ندارم جرقه این اثر از چه زمانی به ذهنم رسید، احساس كردم سپاه اشقیاء گرگ‌هایی هستند كه با موجوداتی كه شبیه انسان هستند، اما بین آدم و حیوانات درنده مانده‌اند، حضرت ابوالفضل (ع) را محاصره كرده‌اند و به ایشان حمله می‌كنند. موضوع اثر را دوست دارم، اما وقتی مشغله هایی پیش می آید و از فضای نقاشی فاصله می گیرید، پیوستن به آن سخت می شود؛ چرا كه اثر باید درونی و از عمق دل باشد.
 
صادقی خاطرنشان كرد: مطالعه، تحقیق و پژوهش برای خلق یك اثر نقاشی عاشورایی لازم است. اینكه هر نقاشی تا چه اندازه برای خلق اثر خود مطالعه می‌كند و چه برداشتی از مطالعاتش دارد و از چه زاویه‌ای به موضوع عاشورا نگاه می‌كند مهم است. همه این ها شخصی است . تكنیك هم بستگی به توانایی های هنرمند دارد و اینكه نتیجه را با چه تكنیكی كسب می كند.
 
وی ادامه داد: آثار مذهبی و عاشورایی خود را عموما در فضاهای ناتورالیستی، رئالیستی خلق می‌كنم. البته موضوعات ممكن است متفاوت باشد، اما تكنیك اجرای آثارم را این گونه انتخاب می‌كنم. به طور مثال، اگر سوار و اسب می‌كشم باید آناتومی و جنسیتشان مشخص باشد، البته برخی هم معتقدند این شیوه كار رئال، موضوعاتی مانند عاشورا را زمینی می‌كند و مناسب نیست؛ اما من چنین نگاهی ندارم و تصور می كنم با رنگ و فضاسازی می‌توان به اثر حالات ملكوتی و قدیس گونه داد.
 
این هنرمند نقاش همچنین گفت: كار كردن بر روی اثر در كارگاه تجسمی حوزه هنری كه فضایی باز و وسیع است، باعث می شود پیش از آنكه اثر به اتمام رسیده باشد، دیگر هنرمندان آن را ببینند. این موضوع از سویی این تاثیر منفی را دارد كه ممكن است بازخوردهای منفی، نقاش را دلسرد كند و از سوی دیگر، توصیه‌های مناسبی كه از چشم خود نقاش دور مانده، می‌تواند به كار او كمك كند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید