خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

در شهرهای مختلف کشور ؛

پوسترهای "انقلاب خمینی، تداوم انقلاب حسینی" درکشورنصب شد

آرتنا: پوسترهای "انقلاب خمینی، تداوم انقلاب حسینی" همزمان با دهه نخست محرم در شهرهای مختلف کشور نصب شده است.

پوسترهای "انقلاب خمینی، تداوم انقلاب حسینی" همزمان با دهه نخست ماه محرم به همت اداره هنرهای تجسمی بسیج در مراکز و سازمانهای  فرهنگی سراسر کشور و در ابعاد مختلف روی دیوار رفته است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید