خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

رئیس گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتب درسی؛

کتب کمک آموزشی مورد تأیید ما نیست

آرتنا: رئیس گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتب درسی با اشاره به عدم ضرورت کتاب های کمک آموزشی در مدارس تاکید کرد که این کتب را تأیید نمی کند.

ناهید فلاحیان در برنامه "صبح و گفت وگو" اظهار کرد: «کتب درس به اندازه کافی دارای فعالیت ها و تمرین های مناسب هستند و اگر معلم نتواند اهداف کتاب های درسی را محقق کند، نیازی به کتاب های تست و سوالات مرسوم وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «فضای نامناسبی بوجود آمده که در اثر برداشت های غلطی است که از تحول بنیادین و آموزش و پرورش داریم؛ ما می خواهیم بچه ها مهارت های زندگی را بیاموزند نه اینکه به موجوداتی تبدیل شوند که کتاب را حافظه محور پاسخ گو باشند!»

فلاحیان گفت: «اگر معلم فضایی تعاملی را در کلاس ایجاد نکند و به دانش آموان بگوید تنها سوال بنویسید، [باید دانست که] تنها یک بعد حافظه کودک را تقویت کرده و ما این نوع کتب را تایید نمی کنیم.»

وی تصریح کرد: «اگر لازم نبود سند تحول بنیادین نوشته نمی شد و اینکه موضوعی از این سند به مرحله اجرا دربیاید، نیازمند عملیاتی شدن است و نمی توان به این سند ایرادی وارد کرد ولی امروز فقط بخش حافظه ای دانش آموز را با امتحان گرفتن های متعدد تباه می کنیم.»

 همچنین فریبا کیا، معاون بخش ساماندهی کتاب های کمک آموزشی ضمن تایید اظهارات دیگر مهمان برنامه گفت: «این کتب حل المسائل هستند اما با عناوین دیگر عرضه می شوند.»

وی ادامه داد: «کتب درسی دارای محتوایی یکسان برای همه دانش آموان است و مهم ترین رکن آموزش نیز در ساعات درسی کتاب های اصلی هستند اما در ساعات غیر درسی برای برخی دانش آموزان که نیازمند منابع بیشتر هستند، مهم ترین عاملِ هدایتگری، معلم است.»

کیا افزود: «بخش ساماندهی آمده که ذائقه ها را به سمت منابعی در جهت هم افزایی اهداف آموزش و پرورش هدایت کند.»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید