خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

با حضور 50 نفر؛

"سفیران تجربه" اولین دوره تربیت مربی حوزه سالمندان

آرتنا: اولین دوره تربیت مربی حوزه سالمندان برای اولین بار با عنوان "سفیران تجربه" از سوی خانه تجربه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در حال برگزاری است.

این طرح از روز شنبه 13 شهریورماه به مدت 130 ساعت با حضور 50 نفر در حال برگزاری است.

دوره تربیت مربی "سفیران تجربه" تا پایان مهرماه جاری روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه با حضور اساتید مجرب دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان از جمله اساتید احمدی، نوروزی، اسحاقیان، قلع ریز و حاج صادقی برگزار می شود.
نشاط سالمندی، نیازهای بهداشتی، ارتباط با سالمند، توانبخشی، فیزیولوژی، تغذیه، روانشناسی، کمک های اولیه سالمندان از جمله سرفصل های آموزشی این دوره تربیتی است.

تعداد 95 نفر برای شرکت در این دوره ثبت نام کردند و پس از مصاحبه اولیه تعداد 50 نفر پذیرفته شده و در این کلاس که از سوی خانه تجربه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برنامهریزی شده، حضور می یابند.
پس از پایان دوره تربیت مربی "سفیران تجربه" تعداد 30 نفر به عنوان مربیان نهایی طرح انتخاب می شوند و در برنامه های متنوع آموزشی ویژه سالمندان در مناطق 15گانه شهرداری فعالیت می کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید