خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس؛

روح کودکان ونوجوانان چون صفحه ای سفید است باید حفظ شود

آرتنا: روح کودکان ونوجوانان چون صفحه ای سفید است که باید سعی کنید با انجام کارهای شایسته مثل احترام به بزرگترها و کمک به اطرافیان سفیدی آن را حفظ کنید.

نماینده مردم نیشابور وعضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی  همزمان با هفته ملی کودک  با حضور در مرکز سه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان نیشابور اظهار کرد: روح شما چون صفحه ای سفید است که باید سعی کنید با انجام کارهای شایسته مثل احترام به بزرگترها و کمک به اطرافیان سفیدی آن را حفظ کنید و خدای نکرده با گوش کردن به صحبت های شیطان موجب لکه دار شدن آن نشوید.

هاجر چنارانی  اولین نماینده زن نیشابور گفت: سعی کنید  در انجام درست وظایف دینی خود همت ودقت کامل را  داشته باشید

وی خاطرنشان کرد: شیطان از سه کار فراری است و شما با انجام آنها می توانید دماغش را به خاک بمالید و آان سه کار عبارتند از: همیشه با وضو بودن، بلند شدن صدای اذان و نماز اول وقت خواندن و من به شما توصیه می کنم با انجام این کارها برای همیشه شیطان را دشمن خود نگه دارید.

نماینده مردم نیشابور وعضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد:قدر دوره کودکی خود را بدانید و تلاش مجدانه ای در جهت پاک نگه داشتن روح و اندیشه از سیطره شیطان  انجام دهید تا بهترین نتیجه را از روزهای کودکی خود بگیرند.

مسئول مرکز سه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان نیشابور گفت: همزمان با برنامه بازدید مدارس از مرکز شماره سه نیشابور در هفته ملی کودک، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی ضمن بازدید از مرکز در جریان روند فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار گرفت.

زهره اکبرآبادی  تصریح کرد: دانش آموزان مدارس شهدای ابراهیمی و شهید خرمی و کودکان ونوجوانان حاضر به گفت و شنودی دوستانه با هاجر چنارانی  اولین نماینده زن نیشابور عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی  پرداختند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید