خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

نجمه شبیری خبر داد؛

خاطرات حسینی به اسپانیولی ترجمه شد

آرتنا: مدیر گروه ترجمه آثار به زبان اسپانیایی حوزه هنری از چاپ ترجمه کتاب «دا» در اسپانیا خبر داد.

نجمه شبیری، مدیر گروه ترجمه آثار به زبان اسپانیایی حوزه هنری، با اشاره به مراحل نهایی برگردان کتاب «دا» گفت: کار ترجمه کتاب «دا»، خاطرات سیده زهرا حسینی که به قلم سیده اعظم حسینی نوشته شده، رو به اتمام است و تاکنون دو سوم کار انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که تا یک‌ماه آینده به اتمام برسد.

وی به چاپ این اثر اشاره کرد و افزود: همزمان با کار ترجمه، کار ویراستاری و صفحه‌آرایی کار نیز در حال انجام است. قرار است ناشری در اسپانیا این اثر را منتشر و توزیع کند. در حال حاضر مشغول مذاکره با چند ناشر هستیم که پس از نتیجه قطعی، اعلام خواهد شد.

«دا» شامل خاطرات سیده زهرا حسینی از دوران جنگ تحمیلی است که عمده کتاب بر اشغال خرمشهر، تلاش مردم برای حفظ این شهر و وضعیت مهاجران این شهر در شهرهای بزرگ اختصاص دارد. کتاب به قلم سیده اعظم حسینی نوشته شده و نویسنده توانسته از دل خاطرات راوی، کتابی متفاوت با آنچه که پیش‌تر خلق شده بود، بیافریند. «دا» توانست با استفاده از اشراف نویسنده به جزئیات، در توصیف و ذکر جزئیات نسبت به کتاب‌های پس از خود پیش‌رو باشد.

این کتاب توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده و کار ترجمه آن به زبان انگلیسی را پال اسپراکمن برعهده داشت. برگردان این اثر به زبان اسپانیولی نیز توسط نجمه شبیری انجام می‌شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید