خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی :

توقف و یا کاهش روند پیشرفت پروژه مسکن مهر در کشور ، توجیه اقتصادی ندارد

آرتنا: مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ، اظهار کرد: گنجاندن موضوع مسکن مهردر لایحه برنامه پنجم توسعه وانجام مطالعات مربوط به آن، قبل از روی کار آمدن دولت نهم و دهم انجام شده بود .

محمود جهانی ،در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت و گو،  با بیان این که در مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع مسکن مهر، قالب برنامه تدوین شده برای اجرای این پروژه مشخص بود. ادامه داد : براساس این برنامه در ابتدا قرار بود سالانه 50 هزار مسکن مهر تهیه شود و در سال های بعد این رقم تا 100 هزار واحد افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه براساس این برنامه ریزی ، پیش بینی شده بود مسکن های مهر به دهک های 3 تا 5 جامعه اختصاص داده شود ،تصریح کرد: در اجرای این پروژه دولت نهم به خاطر اینکه دنبال ارقام بزرگ بود در این برنامه  از لحاظ کمی و کیفی تغییرات اساسی ایجاد کرد و یک باره اهداف این برنامه را برای ایجاد 50 هزار واحد مسکن مهر به 5/1 میلیون واحد و یا حتی فراتر از آن تغییر داد و از دیگر سو، گروه هدف تهیه مسکن مهر را دهک های یک تا هفت جامعه در نظر گرفت.
مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن  وزارت راه و شهرسازی ،با بیان اینکه متاسفانه در چارچوب برنامه ریزی که دولت نهم و دهم در این ارتباط  انجام داد ،شاهد  این  بودیم که ساخت تعداد زیادی از پروژه های مسکن مهر در مناطق مختلف کشور بدون انجام مطالعات لازم  انجام شد، ادامه داد: از لحاظ مکان یابی، منابع و امکانات زیربنایی باید مطالعاتی جهت احداث مسکن  مهر در هر نقطه  مورد نظر برای ساخت ، صورت می گرفت ولی متاسفانه در مورد اجرای این امورغفلت شد .
وی با بیان اینکه دولت نهم و دهم منابع ریالی زیادی را برای اجرا این پروژه در نظر گرفته بود و بخشی از اهداف کمی این پروژه را محقق کرده است ، افزود: تکمیل بخشی دیگر از این پروژه به دولت یازدهم منتقل شد و این موضوع تاکنون در دولت یازدهم با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است.
وی با اشاره به موافقت رییس جمهور برای پیشبرد این پروژه ، گفت : بدنه ی کارشناسی و مدیریتی وزارت  راه و شهرسازی به این  پروژه انتقادات اساسی دارد و همین دو گانگی نگاه باعث شده که این پروژه در اجرا در دولت یازدهم با فرازو نشیب هایی  روبرو شود در حالی که باید  به این موضوع توجه داشت که مدت ها است کلید این پروژه زده شده است  و بخشی از منابع مالی به آن اختصاص داده شده است بنابراین توقف و یا کاهش روند پیشرفت این پروژه  توجیه اقتصادی ندارد و منطقی نیست .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید