خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

در گفت و گوی اجتماعی مطرح شد؛

ترکیب سنی و جنسی مصرف کنندگان مواد مخدر در حال تغییر است

آرتنا: برنامه "گفت و گوی اجتماعی" با موضوع معتادان متجاهر و با حضور دکتر عیسی کاکویی (استاد دانشگاه، کارشناس مواد مخدر و دکتری شیمی) از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

دکتر عیسی کاکویی در برنامه" گفت و گوی اجتماعی" از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: آشنایی افراد با مواد مخدر طبیعی به دلیل وجهه ی تاریخی نسبت به سایر مواد مخدر اندکی بیشتر است، این درحالی است که افراد مختلف از تاثیرات و اثرات مواد مخدر صنعتی هیچ آشنایی ندارند.

در این برنامه دکتر عیسی کاکویی با اشاره به اینکه امروزه متاسفانه دربرگیری مواد مخدر در حال افزایش است، گفت: ترکیب سنی و جنسی مصرف کنندگان مواد مخدر در حال حاضر همواره در حال تغییر بوده و شکل مصرف و نوع فضای استفاده از مواد از طبیعی به صنعتی روزانه دست خوش تغییر است.

وی با اشاره به تقسیم بندی های مواد مخدر اظهار داشت: در حالت کلی مواد مخدر در جامعه ی امروز به دو بخش طبیعی و صنعتی تقسیم می شود.

این کارشناس مواد مخدر در خصوص مواد مخدر طبیعی توضیح داد: مواد مخدر طبیعی همواره از ویژگی هایی برخوردار است که هر شخص برای کنترل، مصرف و تهیه آن می تواند به نوعی راحت تر از انواع دیگر اقدام کند.

وی همچنین در خصوص مواد مخدر صنعتی گفت: فرآیند ساخت، مصرف و تهیه ی مواد مخدر صنعتی و همچنین ترک این مواد برای اشخاص از پروسه خاص خود برخوردار بوده و به طور کامل با فرآیند مواد طببیعی و سنتی تفاوت دارد.

دکتر عیسی کاکویی با اشاره به تفاوت های بنیادی مواد مخدر طبیعی و صنعتی، عنوان کرد: آشنایی افراد با مواد مخدر طبیعی به دلیل وجهه ی تاریخی نسبت به سایر مواد مخدر اندکی بیشتر است، این درحالی است که افراد مختلف از تاثیرات و اثرات مواد مخدر صنعتی هیچ آشنایی ندارند.

فایل صوتی برنامه" گفت و گوی اجتماعی" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید