تصویر برگزیده

علی اصغر پور محمدی

دبیر شوراى راهبردى شبکه سه سیما منصوب شد

آرتنا: مدیر شبکه سه سیما در حکمی دبیر شوراى راهبردى شبکه سه سیما را منصوب کرد.

zoom
 دبیر شوراى راهبردى شبکه سه سیما منصوب شد

علی اصغر پور محمدی  مدیر شبکه سه سیما  در حکمی احسان کاوه را به عنوان مشاور مدیر شبکه و دبیر شوراى راهبردى شبکه سه سیما را منصوب کرد.
 
وی در این حکم بر وظایفی چون ایجاد نقشه راه محتوایى برای دستیابى به مولفه هاى راهبردى در راستاى پیگیرى مطالبات مقام معظم رهبرى (مد ظله العالى)، تشکیل شوراى راهبردى بر مبناى اولویتهاى اصلى طراحى شده، ایجاد نظام ارزیابى کیفى برای برنامه هاى تولیدى و تامینىتاکید کرده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید