خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

درخاطره ای درباره شهید رضایی؛

اشک فرمانده برای کمبود امکانات در جبهه

آرتنا: قلم را روی کاغذ گذاشت و زد زیر گریه طوری اشک می‌ریخت که مرا هم به گریه انداخت. پرسیدم: چی شده آقای رضایی؟ اتفاقی افتاده؟ در جواب گفت: «امکانات کم است نمی‌توانم جوابگوی شما باشم.»

درخاطره ای درباره شهید صفر علی رضایی آمده است:

یادم می‌آید که یکبار سراغ او رفتم و فهرست تدارکات لازم را نوشتم. نگاهی به کاغذ انداخت و سری تکان داد. قلم را روی کاغذ گذاشت و زد زیر گریه طوری اشک می‌ریخت که مرا هم به گریه انداخت. پرسیدم: چی شده آقای رضایی؟ اتفاقی افتاده؟
در جواب گفت: «امکانات کم است نمی‌توانم جوابگوی شما باشم.»

کتاب بحر بی‌ساحل، ص 283

۱۱:۱۶ ::: ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۵

ARTNA آرتنا-> هنر پایداری -

منبع خبر : تسنیم

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید