خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

معاون فرهنگی وزارت ورزش:

توسعه ورزش همگانی ، موجب توسعه ورزش قهرمانی و سلامت جامعه می شود

آرتنا: معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" ورزش را مسئله ای ملی دانست و اظهار کرد: اگر ورزش همگانی توسعه یابد، ورزش قهرمانی و سلامت جامعه نیز توسعه می یابد.»

عبدالحمید احمدی در گفت وگوی تلفنی با "صبح و گفت وگو" اهمیت ورزش را ناظر بر ایجاد برنامه ای منظم در سبک زندگی مردم دانست و افزود: «با آگاهی از تاثیر ورزش در سلامت جسمی و روانی و عملکرد موفق در امور زندگی، این مسئله باید به یک کار تبدیل شود و بر این اساس افراد برنامه ریزی کرده تا از این موهبت بهترین استفاده را ببرند.»
وی افزود: «در برنامه های آموزشی پایه طی دو دهه اخیر توجه به ورزش از منظر تربیتی کمرنگ شده و آثار آن را در کم توجهی افراد به ورزش می بینیم.»
احمدی با انتقاد از شرایط فیزیکی نا مناسب دانش آموزان و عدم گرایش به ورزش، ادامه داد: «امروز با چالش جدی سلامت مواجه هستیم و در موضوعات بهداشت و درمان می بینیم بخش درمان پر ازدحام و شلوغ و تعداد بیماران زیاد شده؛ همچنین تعداد بیماران افزایش یافته و عمده فعالیت هایی که به کاهش بیماری ها منجر می شد، تحت الشعاع قرار گرفته.»
وی گفت: «موضوع سلامت بسیار مهم و جدی است و نقش پیشگیری را ورزش و فعالیت بدنی بازی می کند و هرچه بخش درمان را تقویت کنیم، این موضوع انتها ندارد و این مسیر باید ادامه یابد اما اگر با نگاهی پیشگیرانه به درمان نگاه کنیم، نقش ورزش و فعالیت بدنی بسیار پررنگ خواهد بود.»
احمدی با انتقاد به گرایش صرف به سمت ورزش قهرمانی تصریح کرد: «ورزش یک موضوع ملی است و برای پاسخ گویی به نیاز 80 میلیون ایرانی، تنها یک دستگاه بنام وزارت ورزش و محدود اختیاراتی وجود دارد و باید انتظارات را بر این اساس تنظیم کنیم و این مشکل باید حل شود.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر ورزش همگانی توسعه یابد، ورزش قهرمانی و سلامت جامعه نیز توسعه می یابد.»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید