خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

سرپرست دفتر اولیا و مربیان آموزش و پرورش:

سردرگمی دانش آموزان درعدم تطابق روش های تربیتی خانه و مدرسه

آرتنا: سرپرست دفتر مرکزی انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در برنامه "صبح و گفت وگو" با انتقاد از عدم تطابق روش های تربیتی بین خانه و مدرسه گفت: برای اینکه این مسائل به حداقل برسد، نیازمند اولیایی آگاه هستیم و بدین منظور در انجمن اولیا و مربیان دوره های آموزشی اجرا می شود.

دهنوی ضمن ارتباط زنده تلفنی با "صبح و گفت وگو" اظهار کرد: «ما می خواهیم اولیا نقش اساسی در برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های آموزش و پرورش داشته باشند و در این راستا ساز و کار انجمن های اولیا و مربیان تشکیل شده تا مشارکت فکری و برنامه ای اولیا را داشته باشیم و محیطی مناسب برای تربیت فرزندان شان فراهم شود.»
وی لازمه این کار را تدوین برنامه های آموزشی و تربیتی دانست و افزود: «عدم تطابق روش های تربیتی بین خانه و مدرسه و همسو نبودن آن باعث می شود دانش آموزان دچار سردرگمی شوند.»
دهنوی گفت: «عدم آگاهی اولیا به روش های تربیتی منجر می شود مشکلات دانش آموزان هر روز بیشتر شود و برای اینکه این مسائل به حداقل برسد، نیازمند اولیایی آگاه هستیم و بدین منظور در انجمن اولیا و مربیان دوره های آموزشی اجرا می شود.»
در ادامه بابک همایونفر، کارشناس آموزشی ، همیاری خانواده با مدرسه را در جهت ارتقای تعلیم و تربیت موثر دانست و افزود: «امروز عوامل موثر در تربیت نیازمند چند ضلعی بسیار بزرگی است و این عوامل بسیار گسترده و با نفوذ شده که نقش خانواده ها و مدرسه در اینجا بسیار پررنگ می شود.»
وی ادامه داد: «ما هدفی مشترک را دنبال می کنیم و وقتی خانواده بداند ما نیز از رشد و شکوفایی فرزندان شان لذت می بریم و احساس ارزش می کنیم، با ما همسو می شود.»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید