خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

یک قاضی دادگستری گفت:

اجاره بها باید دارای مدت و مبلغ مشخص باشد

آرتنا: احمد همتی در برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: همواره چیزی یا کالایی باید اجاره داده شود که برای طرف قرار داد مورد منفعت است.

برنامه "گفت و گوی اجتماعی" با موضوع بررسی مسائل مربوط به موجر و مستاجر با حضور احمد همتی (قاضی دادگستری و دادرس شعبه اول مجتمع شهید بهشتی) از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.
در این برنامه احمد همتی در خصوص تعریف عقد اجاره توضیح داد: عقد اجاره به عقدی گفته می شود که به موجب آن منفعت مالی در مقابل به وضع معلوم به دیگری واگذار می شود، در این عقد باید منافع و بقای عین قابلیت انتفاع داشته باشد.
وی همچنین در ادامه افزود: همواره چیزی یا کالایی باید اجاره داده شود که برای طرف قرار داد مورد منفعت است.
دادرس شعبه اول مجتمع شهید بهشتی با بیان این که در عقد اجاره حتما باید اجاره بها ذکر شده و پرداخت شود، اظهار داشت: مقررات مربوط به قبل به هیچ عنوان در اجاره نامه ، جاری نشده و در نظر گرفته نمی شود.
وی با تاکید بر این که اجاره بها در اجاره نامه حتما و لزوما باید دارای مدت مشخص باشد، گفت: اگر در اجاره نامه ای مدت پرداخت اجاره بها مشخص نشود، تمام مقررات مربوط به اجاره بها متفاوت اعمال شده و در این شرایط باید قرارداد مورد نظر با قانون 515 قانون مدنی مطابقت داده شود، در صورتی که شامل این بند از قانون نشود، تصمیم گیری بر عهده دادگاه خواهد بود.
فایل صوتی برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید