خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

قوانین موجر و مستاجر روی میز گفت وگو:

قانون مدنی راه گشای تمام مشکلات نیست

آرتنا: حسن فضلی در برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: قانون مدنی به تنهایی راهگشای مشکلات و گره های کور جامعه ی امروزی نیست.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی مسائل مربوط به موجر و مستاجر با حضور حسن فضلی (قاضی دادگستری و رییس شعبه 25 مجتمع قضایی شهید بهشتی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.
در این برنامه حسن فضلی با اشاره به ماده 466 قانون مدنی و تعریف عقد اجاره توضیح داد: در این ماده از قانون مدنی اجاره عقدی تعریف شده است که مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، و بر این اساس اجاره دهنده موجر و اجاره گیرنده را مستاجر می نامند.
وی با اشاره به قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: قانون مدنی به تنهایی راهگشای مشکلات و گره های کور جامعه ی امروزی نیست.
رییس شعبه 25 مجتمع قضایی شهید بهشتی همچنین در ادامه افزود: امروزه صرفا با خوانش و تبیین در قانون مدنی نمی توان مشکلات افراد را در این زمینه حل و فصل کرد، چرا که در کنار این قانون قوانین خاص دیگری نیز وجود دارد که قانون مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی با بیان این که قانون مدنی یکی از قدیمی ترین قوانین ماهوی ایران است، عنوان کرد: مهم ترین قانون ماهوی جمهوری اسلامی ایران قانون مدنی است، بر این اساس اگر کسی به این قانون تسلط کافی داشته باشد، بدون شک در بسیاری از گذرگاه های قانونی و حقوقی موفق خواهد شد.
فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید