خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

توسط انتشارات حکمت صورت گرفت:

انتشار تاریخ مختصر فلسفه جدید از دکارت تا ویتگنشتاین

آرتنا: کتاب «تاریخ مختصر فلسفه جدید ( از دکارت تا ویتگنشتاین)» با ویرایش جدید توسط نشر حکمت منتشر شد.

این کتاب نوشته راجر اسکروتن است که با ترجمه اسماعیل سعادتی خمسه وارد بازار کتاب ایران شده است.
 
در معرفی این کتاب آمده است:
راجر اسکروتن،در این کتاب از منظر تحلیلی،تصویری از تاریخ فلسفه جدید را از دکارت تا ویتگنشتاین به‌دست می‌دهد.او شخصیت‌های اصلی و دغدغه‌های عقلانی مهمی را که،از دکارت به‌بعد،فلسفه غربی را شکل داده‌اند معرفی کرده است.نویسنده دراین کتاب به تشریح مضمون استدلال‌ها و نتایج فلسفی آنها پرداخته است.تاریخ مختصر فلسفۀ جدید کتابی است مختصر و روان و در عین حال دقیق و پرمطلب که خواننده را به‌نحوی جدی با مباحث مهم‌ترین فیلسوفان معاصر درگیر می‌کند.
 
کتاب «تاریخ مختصر فلسفه جدید ( از دکارت تا ویتگنشتاین) »در 405 صفحه با قیمت 33هزار تومان منتشر شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید