خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

به چاپ دوم رسيد

بنيادهاي كژ در تاريخ نويسي معاصر ايران

آرتنا: كتاب « بنيادهاي كژ در تاريخ نويسي معاصر ايران» در 17 فصل تهيه شده است.

به گزارش سرویس تازه های نشر«آرتنا»،كتاب « بنيادهاي كژ در تاريخ نويسي معاصر ايران» که توسط مؤسسه قدر ولایت منتشر شده،در 17 فصل تهيه شده است. در چهار فصل اول كتاب تاريخ نويسي در ليبراليسم، ماركسيسم و اسلام، بررسي شده است. در فصل پنجم، ريشه‌ها و راههاي تاريخ نويسي نو در ايران بحث شده است. در فصلهاي ششم تا يازدهم، به تأثير شرق شناسي غرب در تاريخ نگاري معاصر و دوران خواب و غفلت سلسله‌هاي قاجار و پهلوي و پيدايش شبه روشنفكران وارداتي و بي‌ريشه و تلاش آنان در كار تحريف و تناقض‌گوييهاي تاريخ در پناه دولتهاي فاسد پرداخته و نمونه‌ها و مصداقهايي از اسلام ستيزي و وارونه‌گويي آنان را مطرح كرده است.

در فصل دوازدهم تا پانزدهم، خيانت تاريخ‌نويسان در جنبش ملي كردن نفت و رهبريت دكتر مصدق و آيت‌الله كاشاني و كينه‌توزيهاي آنان در اين ميدان‌گاه تاريخي را بطور مستند بررسي نموده است.

در فصل شانزدهم كتاب، با قيام پانزده خرداد 1342 و برخورد تاريخ‌نگاران با انقلابي كه توسط مرجعيت ديني و صحنه‌داري مردم متدين و رنج كشيده و شلاق خورده از ستم شاهان و سلطه‌گران بين المللي در حال وقوع بوده آشنا مي‌شويم.

در فصل هفدهم و پاياني كتاب، با تعدادي از كژ انديشاني كه تاريخ نوشته‌اند همچون ادوارد براون، يحيي دولت آبادي، ناظم الاسلام كرماني، احمد كسروي، مهدي ملك زاده، باقرمؤمني، مصطفي شعاعيان، اسماعيل رائين و كاركرد آنان در تحريف تاريخ و بي صداقتي آنان در تاريخ نگاري روبرو هستيم.

در پايان كتاب، تعداي از منابع مورد استفاده در بررسيهاي كتاب معرفي گرديده‌اند.

اين كتاب كه مدتي ناياب بود با توجه به نياز نسل جوان بويژه دانشجويان مجدداً منتشر شده است.

قطع كتاب رقعي، 524 صفحه، با قيمت 20000 تومان.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید